ไทย 中国 ENGLISH

© CHIANG MAI BRAND
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร 053-112668-9 โทรสาร 053-112670 สายด่วนกระทรวงพาณิชย์ โทร 1203 อีเมล์ cm_ops@moc.go.th